Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace

Reference

1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Archiv města Ostravy

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Stavba: Předmětem plnění je Modernizace systému PZTS.

Realizace: 22. 1. 2018 až 9. 3. 2018

PEGATRON Czech s.r.o.

Objednatel: PEGATRON Czech s.r.o., Na Rovince 862, Ostrava

Stavba: Účelem předmětu zakázky je dodávka a instalace 4 ks průchodových detekčních rámů s Profiling Systemem detekujících malé kovové předměty zapojených do sítě s připojením na server a 4 ks plnoprofilových turniketů.

Realizace: 15. 2. 2018 až 30. 3. 2018

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Objednatel: Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 Nusle

Stavba: Součástí díla je rekonstrukce operačního střediska skládající se stavebních prací, silnoproudé elektroinstalace a výměny všech řídících ústředen bezpečnostních systémů (PZTS, CS, DS, CCTV, EKV, ROZ, SK, JČ a grafické nadstavby).

Realizace: 10. 4. 2018 až 30. 8. 2018

Areál zámku SLZ PP Jihlava

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Stavba: Součástí díla je modernizace bezpečnostních systémů a to elektrické požární signalizace, Elektrické zabezpečovací signalizace, Kamerový systém a dodávka grafické nadstavby.

Realizace: 4. 7. 2018 až 29. 10. 2018

Město Krnov

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov

Stavba: Předmětem plnění je Modernizace a zefektivnění městského kamerového a dohlížecího systému. Dílo spočívá ve výměně stávajícího kamerového serveru, datového úložiště s příslušenstvím, tj. klávesnice pro ovládání kamer a monitorovací stanice na služebně městské policie a klávesnice pro ovládání kamer na služebně Policie ČR. Součástí modernizace bude výměna stávající kamery na Hlavním náměstí za dvě nové  IP kamery 30 MPx a 24 MPx  na Hlavním náměstí a začlenění stávajících 12 ti kamerových bodů do MKDS.

Realizace: 3. 10. 2018 až 26. 11. 2018

Zimní stadion Ostrava - Poruba

Objednatel: RT ROOF s.r.o., č.p. 1118, 735 71 Dětmarovice

Stavba: Součástí díla je modernizace a rozšíření elektrické požární signalizace, včetně dodání grafické nadstavby.

Realizace: 20. 9. 2018 až 4. 12. 2018