Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace

Reference

1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Stavba: Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění EPS.

Realizace: březen 2016 až duben 2016

Město Orlová část Orlová - Poruba

Objednatel: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně

Stavba: Předmětem smlouvy je Rozšíření a obnova kamerového systému s napojením na optickou sít v Orlové.

 

Realizace: 1. 9. 2016 až 30. 11. 2016

Kino Centrum Karviná

Objednatel: ICT Karviná, příspěvková organizace, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Stavba: Předmětem smlouvy je dodávka ICT technologií pro kino Centrum Karviný obsahující dodání, instalace a konfigurace PZTS - poplachového zabezpečovacího tísňového systému kombinovaný s instalací a konfigurací SKS - strukturovaným kabelážním systémem a dalšími prvky. 

Realizace: 8. 1. 2016 až 8. 2. 2016

Domov pro seniory, Bohumín a chráněné bydlení, Karviná

Objednatel: Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín

Stavba: Dodávka a montáž elektrické požární signalizace v jednotlivých objektech.

Realizace: 23. 05. 2016 až 13. 6. 2016

VOP CZ, s.p

Objednatel: Vojenský opravárenský podnik, s.p., Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102

Stavba: Předmětem díla je realizace stavby Plynové hasící zařízení serverovny, Elektrická požární signalizace a Požárně bezpečnostní řešení obj.24.

Realizace: 1. 10. 2016 až 20. 12. 2016