Zabezpečovací sysétmy - kamerový systém
Perimetrická ochrana
Letecká základna Čáslav - Zabezpečovací systémy
Tunel - Klimkovice u Ostravy - elektrická zabezpečovací signalizace

Reference

1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Obchodní centrum Tabačka Nový Jičín

Objednatel: AZV, a.s., Ponávka 2, 602 00 Brno

Stavba: Předmětem zakázky jsou Slaboproudé rozvody a technologie: elektrická požární signalizace (EPS), evakuační rozhlas (ER), strukturovaná kabeláž (SK), elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), společná televizní anténa (STA) a kamerový systém (CCTV)

Realizace: 1. 8. 2013 až 26. 11. 2013

Věznice Břeclav

Objednatel: Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav

Stavba: Předmětem zakázky je „EPS a SHZ v objektu 01 a 02“ v rozsahu dodávek a montáží systému Elektronické požární signalizace a Samo zhášecího zařízení v areálu věznice

 

Realizace: 1. 12. 2012 až 30. 1. 2013

Věznice Všehrdy

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Věznice Všehrdy, Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov

Stavba: Předmětem smlouvy je dodávka a zprovoznění nového řídicího systému bezpečnostních zařízení, výměna části perimetrického systému a vybudování nových vnějších sdělovacích kabelových tras v areálu věznice pro propojení jednotlivých bezpečnostních systémů (EZS, CCTV a PERIMETR).

Realizace: 6. 6. 2013 až 6. 8. 2013

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Objednatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, příspěvková organizace zřízená MK ČR, Přemysla Otakara II. 37, Uherský brod

Stavba: Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení, zajištění schválení HZS Zlínského kraje a montáž a instalace elektronické protipožární signalizace

Realizace: 2. 8. 2013 až 31. 10. 2013